Nyhetsrum

Analys: Om möjligheten att överlåta kontrakt och ramavtal vid företagsomstrukturering

I vilka situationer det är möjligt att genomföra ett partsbyte i offentligt upphandlande kontrakt och ramavtal är en fråga som kan vara av stort intresse när bolag hamnar i en insolvenssituation eller vill förändra sin verksamhetsinriktning.

Genom 17 kap. 13 § LOU finns en möjlighet att byta part i ett kontrakt eller ramavtal, om partsbytet sker till följd av en företagsomstrukturering.

Bestämmelsen behandlas i en dom som Kammarrätten i Stockholm nyligen har meddelat (mål nr 10204-18). I målet prövar kammarrätten vad som krävs för att en leverantör helt eller delvis ska anses inträda i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av en företagsomstrukturering.

Advokat Liselott Fröstad och biträdande jurist Anna Brengesjö, AG Advokat, analyserar domen.

> Till analysen på JP Infonet (kräver att läsaren loggar in)