Nyhetsrum

Almedalen 2018: Vad ska man välja – mingel eller fotboll?

Under årets Almedalsvecka hade vi på AG Advokat valt att bjuda in till ett öppet mingel kl 17 på tisdag eftermiddag. Bra val av tid och plats tyckte vi när detta bokades i april. Men det blir inte alltid som man tänkt. Den perfekta tiden kl 17 den 3 juli visade sig vara mindre perfekt när det veckan innan stod klart att Sverige gått vidare till åttondelsfinal i sommarens stora happening – Fotbolls-VM.

> Läs krönikan i Byggvärlden

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?