Våra medarbetare

Martin Billing

Biträdande jurist

Entreprenad, Transaktioner (M&A), Tvistelösning och process

CV

  • Anställd sedan 2020
  • Tingsnotarie Uppsala tingsrätt 2019–2020
  • Stahre Persson Advokatbyrå 2018–2019
  • Mannheimer Swartling Advokatbyrå 2018
  • Juristexamen, Lunds universitet 2018
  • Ekonomie kandidatexamen, Lunds universitet 2018
  • Utrecht universitet 2016