Våra medarbetare

Fredrik Schedin

Advokat, Counsel

Entreprenad, Tvistelösning och process

CV

  • Anställd sedan 2022
  • Advokat sedan 2022
  • Rådman på Södertörns tingsrätt mellan 2017 och 2022
  • Advokat mellan 2003 och 2017
  • Delägare på Kilpatrick Townsend Stockton 2017
  • AG Advokat 2000 t.o.m. 2016 (delägare sedan 2007)
  • Tingsfiskal på Stockholms tingsrätt 1999-2000
  • Fiskalsaspirant på Svea hovrätt 1998-1999
  • Tingsnotarie på Köpings tingsrätt 1996-1998
  • Jur. kand., Stockholms universitet 1996