Våra medarbetare

Linda Heikkilä

Biträdande jurist

Entreprenad, Tvistelösning och process

CV

  • Anställd sedan 2022
  • Tf. hovrättsassessor och hovrättsassessor, Svea hovrätt 2020–2022
  • Tingsfiskal, Stockholms tingsrätt 2019–2020
  • Administrativ fiskal, Högsta domstolen, 2017–2018
  • Tingsfiskal, Gotlands tingsrätt 2016–2017
  • Hovrättsfiskal, Svea hovrätt 2015–2016
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt 2014–2015
  • Jurist, Polismyndigheten i Stockholms län 2013–2014
  • Jur.kand., Stockholms universitet 2013