Våra medarbetare

Caroline Walderfors

Biträdande jurist

Entreprenad, Tvistelösning och process

CV

  • Anställd sedan 2021
  • Rättssakkunnig, Regeringskansliet 2019–2021
  • Tf. hovrättsassessor och hovrättsassessor, Svea hovrätt 2018–2019
  • Tingsfiskal, Södertörns tingsrätt och Solna tingsrätt 2016–2018
  • Hovrättsfiskal, Svea hovrätt 2014
  • Tingsnotarie, Solna tingsrätt 2011–2012
  • Gernandt & Danielsson 2008–2011
  • Jur kand, Stockholms universitet 2009