Nyhetsrum

Vem ska betala för svävande entreprenadkontrakt?

I Fastighetsvärlden skriver Håkan Bjerle och Anders Skägg om den högkonjunktur som nu ser ut att gå mot sitt slut och har resulterat i att byggherrar och andra fastighetsägande bolag tvingats initiera entreprenadupphandlingar i allt tidigare skeden. Med rådande osäkerhet inom framförallt bostadssegmentet är rådet till branschens aktörer att vara noggranna och i entreprenadavtalen tydligt reglera villkoren.

> Läs artikeln i Fastighetsvärlden

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?