Nyhetsrum

Välkommen till ett nytt år av arbete – vare sig det är praktiskt eller på kontor

En norrländsk kollega berättade om de unga syskonbarnen som hade haft svårt att förstå att hon vid besök på hemorten jobbade på distans från datorn. Detta eftersom de flesta andra som de känner arbetar med något praktiskt yrke. Det fick mig att tänka tillbaka på en händelse som utspelade sig någonstans i en rättssal under en pågående entreprenadtvist.

 

När förhöret var klart, tittade sig vittnet runt i salen på oss juridiska ombud och domarna. Vittnet utbrast därefter med eftertryck ”då går JAG och ARBETAR nu”. Det följdes av skratt och svaret ”till skillnad från oss då menar du?” 

Vittnet, som var verksam inom byggbranschen, ansåg nog att han som arbetade med att bygga hus producerade något verkligt som gick att ta på. Till skillnad från oss finklädda där i salen som han verkade grubbla över vad vi egentligen producerade. Det är förstås riktigt att vi övriga i salen inte direkt producerar något som går att lägga händerna på (förutom inlagor och domar, men de räknas inte. Även om de ibland är tjocka och tunga som tegelstenar).

 

Vittnet placerade sig träffsäkert i kategorin för materiella tjänster som omfattar bland annat arbete på annans egendom och materiellt arbetsbeting. Helt enkelt sådana tjänster som kan knytas till ett fysiskt föremål. Han var också något på spåren med sin kommentar, för det vi sysslar med på dagarna skiljer sig faktiskt kraftigt, även från en teoretisk synvinkel, från hans dagliga sysselsättning.

De juridiska tjänster som advokater utför faller nämligen utanför begreppet materiell tjänst och betraktas istället tvärtom som en immateriell tjänst. Definitionen av begreppet immateriell tjänst är tjänster som inte kan knytas till ett fysiskt föremål. Det vi jurister gör, definieras av vad vi inte gör –vi arbetar inte med fysiska föremål. Det är alltså en negativ definition som är talande. Andra typiska yrken vars tjänster utgör immateriella tjänster är läkare, mäklare, journalist, konsult, arkitekt och revisor. Immateriella tjänster är för övrigt, precis som entreprenader, ett speciellt område på så sätt att det inte är lagreglerat. I likhet med entreprenader kan vägledning hämtas bland annat från köplagen. Även om de flesta entreprenader dessutom främst regleras av standardavtalen AB 04 och ABT 06 som redan i begreppsbestämningarna tryggt definierar vad som inom ramen för en entreprenad utgör ett ”arbete”.

 

Vittnets kommentar satte, troligen omedvetet, precis fingret på skillnaden mellan materiell och immateriell tjänst. Det var tydligt vad han premierade och såg som huvudregel kontra undantag. Det kan vi bjuda på, särskilt när undantaget ”det andra” är så utvecklande och spännande! Alla kategorier behövs dessutom och tur är väl det, att vi har olika fallenhet och att var och en kan bidra till samhällsnyttan på sitt sätt. God fortsättning på det nya arbetsåret!


Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?