Nyhetsrum

Vad ryms inom lokalhyresavtalets ändamål?

Får en bilverkstad också ta in lastbilar i lokalen? Kan en restaurangägare ha en avdelning med spelmaskiner? Eller utvidga sin restaurangverksamhet till nattklubb?

Med lokalens ändamål avses den användning av lokalen som parterna kommit överens om. Till skillnad från bostadsuthyrning så kan ändamålet för kommersiella upplåtelser variera oändligt mycket och vara allt ifrån industriverksamhet, kontor, lager till butik. Det är såklart stor skillnad på en uthyrning som sker för till exempel restaurangverksamhet och en uthyrning som sker för kriminalvård, både för hyresvärden och intilliggande verksamheter/hyresgäster.

Ändamålet har en central betydelse i flera avseenden och utgör bland annat utgångspunkt för den standard som hyresvärden ska tillse att lokalen har, det vill säga om parterna inte avtalat om annat så ska lokalen vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Vidare begränsar ändamålet vad hyresgästen får göra i lokalen. Advokaten Helena Bjälkemo och biträdande juristen Sara Öhrlund reder ut begreppen i World in Property.

Läs artikeln i World in Property >>

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?