Nyhetsrum

Vad ryms inom lokalhyresavtalets ändamål?

Får en bilverkstad också ta in lastbilar i lokalen? Kan en restaurangägare ha en avdelning med spelmaskiner? Eller utvidga sin restaurangverksamhet till nattklubb?

Med lokalens ändamål avses den användning av lokalen som parterna kommit överens om. Till skillnad från bostadsuthyrning så kan ändamålet för kommersiella upplåtelser variera oändligt mycket och vara allt ifrån industriverksamhet, kontor, lager till butik. Det är såklart stor skillnad på en uthyrning som sker för till exempel restaurangverksamhet och en uthyrning som sker för kriminalvård, både för hyresvärden och intilliggande verksamheter/hyresgäster.

Ändamålet har en central betydelse i flera avseenden och utgör bland annat utgångspunkt för den standard som hyresvärden ska tillse att lokalen har, det vill säga om parterna inte avtalat om annat så ska lokalen vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Vidare begränsar ändamålet vad hyresgästen får göra i lokalen. Advokaten Helena Bjälkemo och biträdande juristen Sara Öhrlund reder ut begreppen i World in Property.

Läs artikeln i World in Property >>

En bild säger mer än tusen ord…

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.