Nyhetsrum

Vad ryms inom lokalhyresavtalets ändamål?

Får en bilverkstad också ta in lastbilar i lokalen? Kan en restaurangägare ha en avdelning med spelmaskiner? Eller utvidga sin restaurangverksamhet till nattklubb?

Med lokalens ändamål avses den användning av lokalen som parterna kommit överens om. Till skillnad från bostadsuthyrning så kan ändamålet för kommersiella upplåtelser variera oändligt mycket och vara allt ifrån industriverksamhet, kontor, lager till butik. Det är såklart stor skillnad på en uthyrning som sker för till exempel restaurangverksamhet och en uthyrning som sker för kriminalvård, både för hyresvärden och intilliggande verksamheter/hyresgäster.

Ändamålet har en central betydelse i flera avseenden och utgör bland annat utgångspunkt för den standard som hyresvärden ska tillse att lokalen har, det vill säga om parterna inte avtalat om annat så ska lokalen vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Vidare begränsar ändamålet vad hyresgästen får göra i lokalen. Advokaten Helena Bjälkemo och biträdande juristen Sara Öhrlund reder ut begreppen i World in Property.

Läs artikeln i World in Property >>

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?