Nyhetsrum

Vad är marknadsmässigt?

Partnern Johan Lindberg reder i Fastighetssverige ut ett ibland snårigt problem som kan uppstå, särskilt med internationella klienter: ”Is this standard market practice in Sweden?” Frågan antyder en avsikt att förstå – och handla efter – vad som är brukligt på den lokala marknaden. I grunden en sympatisk och kommersiellt orienterad inställning. Från svenska klienter uttrycks ofta samma fråga med det något förenklade: ”Vad tycker du?”

Läs artikeln i Fastighetssverige >>

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?