Nyhetsrum

Vad är marknadsmässigt?

Partnern Johan Lindberg reder i Fastighetssverige ut ett ibland snårigt problem som kan uppstå, särskilt med internationella klienter: ”Is this standard market practice in Sweden?” Frågan antyder en avsikt att förstå – och handla efter – vad som är brukligt på den lokala marknaden. I grunden en sympatisk och kommersiellt orienterad inställning. Från svenska klienter uttrycks ofta samma fråga med det något förenklade: ”Vad tycker du?”

Läs artikeln i Fastighetssverige >>

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?