Byggfrukost med AG Advokat

Seminarium, Frukost

Byggfrukost med AG Advokat

Varannan tisdag är du välkommen att delta på webinaret ”Byggfrukost med AG Advokat”. Passa på att spika tisdagar i kalendern redan nu!

Klockan 07:45 sänder vi ett kostnadsfritt webinar på aktuellt byggtema. Starta morgonen med kunskapsutbyten tillsammans med oss från AG och även branschkollegorna på webben.

Kontakt

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig Elsa Bergendahl Wintzell via kurs@agadvokat.se

Kommande kurstillfällen

02 feb 2021
Webinar Byggfrukost | Felansvar och besiktningar
Sista anmälningsdag: 2021-01-31
Kursledare: Johan Wingmark

Välkommen på årets första webinar!

Entreprenörens ansvar för fel aktualiseras i princip i samtliga projekt och är central för såväl beställare som entreprenörer. Det är också något som påverkar såväl allmänna överväganden kring uppdragets utförande som prissättningen. På senare tid har en rad domstolsavgöranden ändrat förutsättningarna och lagt en större risk på entreprenören. På denna byggfrukost tar partnern Johan Wingmark upp flera konkreta faror och fallgropar som kan visa sig kostsamma att inte känna till.

På webinaret går föreläsaren bland annat igenom följande:

  • Riskfördelningen mellan entreprenören och beställaren för skador på entreprenaden
  • Vilka sanktionsmedel som finns mot en entreprenör som inte avhjälper fel
  • Omfattningen av entreprenörens felavhjälpandeskyldighet

Fika
Vi hade givetvis helst bjudit dig på frukost här hos oss, men under rådande läge bjuder vi istället på en fika på distans. Maila oss för din unika fikabiljett på Pressbyrån.

Välkommen med din anmälan.

Kommande kurstillfällen

02 feb 2021
Webinar Byggfrukost | Felansvar och besiktningar
Sista anmälningsdag: 2021-01-31
Kursledare: Johan Wingmark

Välkommen på årets första webinar!

Entreprenörens ansvar för fel aktualiseras i princip i samtliga projekt och är central för såväl beställare som entreprenörer. Det är också något som påverkar såväl allmänna överväganden kring uppdragets utförande som prissättningen. På senare tid har en rad domstolsavgöranden ändrat förutsättningarna och lagt en större risk på entreprenören. På denna byggfrukost tar partnern Johan Wingmark upp flera konkreta faror och fallgropar som kan visa sig kostsamma att inte känna till.

På webinaret går föreläsaren bland annat igenom följande:

  • Riskfördelningen mellan entreprenören och beställaren för skador på entreprenaden
  • Vilka sanktionsmedel som finns mot en entreprenör som inte avhjälper fel
  • Omfattningen av entreprenörens felavhjälpandeskyldighet

Fika
Vi hade givetvis helst bjudit dig på frukost här hos oss, men under rådande läge bjuder vi istället på en fika på distans. Maila oss för din unika fikabiljett på Pressbyrån.

Välkommen med din anmälan.