Hoppa till huvudinnehåll

Naalamiley Gångare Grede

Efternamn
Gångare Grede
Biträdande jurist
Tvistelösning och process
  • Jur. kand., Stockholms universitet 2010
  • Tingsnotarie vid Attunda tingsrätt 2010-2012
  • Hovrättsfiskal vid Svea hovrätt 2012-2014
  • Tingsfiskal vid Attunda tingsrätt 2014-2016
  • Biträdande jurist AG Advokat KB 2016-2017
  • Tf. Hovrättsassessor och hovrättsassessor i Svea hovrätt 2017-2019
  • Anställd sedan 2019