Nyhetsrum

Stor som liten – gemensamma nämnare finns alltid när det vankas entreprenad

Krönika skriven av Jaana Nilsson, först publicerad i Byggvärlden.


Under min föräldraledighet ägnade jag viss tid åt att hålla i trådarna för en renovering hemma. Entreprenadjuristen i mig kunde inte helt koppla av, utan reflektion kantade bygget. Det blev än en gång tydligt att de frågor som betraktas som vanliga i entreprenader nästan alltid lyckas dyka upp, oavsett om det handlar om ett storskaligt projekt eller som i det här fallet en pluttig konsumententreprenad.

Gränsdragningen mellan sidoentreprenörers entreprenader kan skapa problem. En lösning med dolt kök bakom vikbara skjutdörrar ledde till frågor och bollande av ansvar. Konstruktionen med skjutdörrar utfördes av entreprenören. Bänkskiva installerades istället av en UE till köksleverantören, med instruktion om att det krävdes millimeterprecision. Plötsligt var skjutdörrskonstruktionen skev och instabil. Köksleverantören meddelade att dess UE ansåg att den måttanpassade bänkskivan inte orsakat problemet, utan att konstruktionen ursprungligen måste varit ranglig och sned. Det tillbakavisade entreprenören. Entreprenören som hade gjort sin hemläxa och löpande dokumenterat arbetet kunde visa foton på skjutdörrarna direkt före och efter bänkskivan installerats. Utifrån dessa kunde slutsatsen dras att skevheten uppstod i samband med installation av bänkskivan. Bänkskivan var aningen för stor och i samband med montering pressades skjutdörrskonstruktionen isär. Som tur var kunde bänkskivan sågas till och konstruktionen därefter stabiliseras.

Ett annat exempel med sidoentreprenörer var dels glasentreprenören som skulle montera glaspartier, dels entreprenören som skulle utföra innertak. Diskussion skedde mellan alla aktörer i god tid innan utförandet. Trots det stod glasentreprenören på dagen för montering och undrade vad glasets övre del skulle fästa i, eftersom entreprenören inte hade satt någon regel där som förväntat. Entreprenören å sin sida menade att han varit tydlig med att glaset skulle monteras först, innan innertaket vid själva anslutningen vid glaset utfördes. Även detta gick naturligtvis med viss kreativitet att lösa, men en tydlig skiss på utförandet med specificering av respektive entreprenörs åtagande och ordningsföljden hade naturligtvis underlättat. Att hastiga muntliga avstämningar lätt kan leda till missförstånd är ju inget nytt.

Stress i produktionen och bristande rutiner för dokumentation inklusive att ta del av information förekommer också. I badrummet till exempel skulle toalettstolen ha samma placering som tidigare och det utvisade en grovskiss som entreprenören fått del av. En muntlig diskussion skedde även med entreprenören angående placeringen av cisternen till den vägghängda toaletten. Det följdes upp med en digital anteckning av entreprenören. Dessvärre missade rörmokaren, som skulle utföra själva arbetet på plats, den informationen och toalettens felplacering var ett faktum. Entreprenören fick riva vissa delar, göra om och göra rätt. Trots att vad som skulle utföras fanns dokumenterat uppstod onödigt merarbete för entreprenören, något som enkelt hade kunnat undvikas.

Efter lagning av skador från bilning, ett par felleveranser av köksmaterial, flytt av felmonterad inredning, reklamationer av trasigt material och lång väntan på leveranser med mera, färdigställdes till slut entreprenaden. Slutresultatet finns där att njuta av och hur mycket strul det än är på vägen är det betryggande att veta att entreprenörer har en talang för att hitta lösningar. Den förmågan är och förblir något som inspirerar!

En bild säger mer än tusen ord…

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.