Nyhetsrum

Industriell fasad

Standardavtalen NL 17, NLM 19 och NLS 19 — vilka är de viktigaste nyheterna och skillnaderna?

Teknikföretagen tillsammans med dess systerorganisationer inom teknikindustrin i övriga nordiska länder genomförde för ett tag sedan en revision av NL-kontrakten. Revisionen har resulterat i nya versioner av standardavtalen NL, NLM och NLS.

AG Advokats Christian Hybbinette och Michael Nevinson redogör i denna artikel från Svensk Juristtidning för deras reflektioner kring de nya standardavtalen och belyser de viktigaste ändringarna.

Läs artikeln >>

 

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?