Nyhetsrum

Industriell fasad

Standardavtalen NL 17, NLM 19 och NLS 19 — vilka är de viktigaste nyheterna och skillnaderna?

Teknikföretagen tillsammans med dess systerorganisationer inom teknikindustrin i övriga nordiska länder genomförde för ett tag sedan en revision av NL-kontrakten. Revisionen har resulterat i nya versioner av standardavtalen NL, NLM och NLS.

AG Advokats Christian Hybbinette och Michael Nevinson redogör i denna artikel från Svensk Juristtidning för deras reflektioner kring de nya standardavtalen och belyser de viktigaste ändringarna.

Läs artikeln >>

 

Vem vinner glassfajten?

Vad jobbar du egentligen med fick jag nyligen som fråga från mitt gudbarn som är sex år. Det är inte ovanligt att jag på möten med klienter ber klienten förklara vad som står i de tekniska handlingarna som om jag vore sex år gammal. Läs den senaste juristkrönikan, skriven av Maria Fahlcrantz.

Jakten på det Perfekta Avtalet

Alla nördiga avtalsskrivare drömmer i hemlighet om att skriva det Perfekta Avtalet. Definitioner ska vara stringenta, korshänvisningar korrekta (och uppdaterade, gubevars!) och rubriker spegla innehållet på ett intresseväckande sätt. Läs Anna Almroths krönika i Byggvärlden.