Nyhetsrum

Expertkommentar: Ramavtal över fyra år – detta krävs för ”särskilda skäl”

Huvudregeln är att ett ramavtal enligt LOU inte får löpa under en längre tid än fyra år. Om särskilda skäl föreligger kan dock ramavtal i undantagsfall vara giltiga en längre tid än så. Men när föreligger egentligen särskilda skäl? I denna expertkommentar för Blendow Lexnova belyser Viktoria Edelman och Viktor Hård af Segerstad hittillsvarande restriktiva praxis i fråga om vad som utgör särskilda skäl för längre ramavtal – och vad som inte bedömts göra det.

Läs expertkommentaren >>