Nyhetsrum

Niklas Gyllentrost: ”Ansvarsfrågan komplex efter skred”

Efter ett stort jordskred i Vagnhärad 1997 vann kommunen mot försäkringsbolaget Trygg Hansa, som hade stämt kommunen efter att tidigare ha ersatt husägarna för skadorna på grund av skredet.

”Ansvarsfrågan efter ett skred, liknande det i Norge, är komplex,” säger Niklas Gyllentrost, partner på AG Advokat.

Läs intervjun i Byggvärlden >>

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?