Nyhetsrum

Niklas Gyllentrost: ”Ansvarsfrågan komplex efter skred”

Efter ett stort jordskred i Vagnhärad 1997 vann kommunen mot försäkringsbolaget Trygg Hansa, som hade stämt kommunen efter att tidigare ha ersatt husägarna för skadorna på grund av skredet.

”Ansvarsfrågan efter ett skred, liknande det i Norge, är komplex,” säger Niklas Gyllentrost, partner på AG Advokat.

Läs intervjun i Byggvärlden >>

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?