Våra medarbetare

Emil Lindahl

Advokat

Entreprenad, Tvistelösning och process

CV

  • Advokat sedan 2023
  • Anställd sedan 2022
  • Biträdande jurist, Wigge & Partners 2022
  • Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt 2020–2022
  • Biträdande jurist, Wigge & Partners 2018–2020
  • Biträdande jurist, Lindahl 2018
  • Magisterexamen i arbetsrätt, Umeå universitet 2018
  • Juristexamen, Umeå universitet 2018