Nyhetsrum

Kritikens betydelse – från förskolan till byggarbetsplatsen

Artikel av Björn Forsberg, först publicerad i Byggvärlden 14 januari 2020.


 

Reflekterar du någonsin över det faktum att negativ kritik har en tendens att sätta sig på ett sätt som positiv kritik inte gör? Exempelvis minns jag tydligt att jag under min tid på förskolan fick negativ kritik för att jag alltid tog för mycket smörgåsgurka på mina knäckemackor. Det var tydligen inte socialt accepterat att aktivt försöka täcka varje millimeter macka med gurka. Jag kan däremot inte minnas någon positiv kritik från förskoletiden, den sticker helt enkelt inte ut så som negativ kritik gör.

Forskning visar att det finns flera orsaker till det här fenomenet. Den främsta anledningen är att det ligger i människans natur att instinktivt försöka undvika saker som är negativa för oss, saker som vi uppfattar som ett hot. För att kunna undvika en annalkande fara är det dock viktigt att aktivt identifiera alla eventuella hot i vår omgivning. Därför är vi spontant sökande efter negativ kritik snarare än positiv sådan. Beteendet var dock mer passande när ett eventuellt hot bestod av en aggressiv mammut snarare än en snäsig kommentar från en förskolelärare som desperat försöker hålla sig inom förskolans budget. Trots att vår levnadsmiljö har förändrats över tid sitter det här beteendet kvar hos oss.

På en byggarbetsplats, där en entreprenör har ett flertal olika relationer med såväl beställare som olika underentreprenörer, kan negativ kritik exempelvis framföras då beställaren ifrågasätter entreprenörens förmåga att samordna underentreprenörernas arbete. I enlighet med det ovan beskrivna beteendet tenderar en entreprenör att då förstora frågan om samordning, vilket i sin tur antingen leder till att för mycket tid och resurser läggs på att lösa problemet eller att påståendet kraftigt dementeras. Allt i syfte att eliminera det av entreprenören upplevda hotet.

Självklart är det viktigt att hantera negativ kritik från beställaren, vad jag försöker poängtera är istället vikten av att även lägga lika mycket fokus på den positiva kritik som framförs till en entreprenör. Ju mer fokus som läggs på negativ kritik desto mer energi tenderar frågan att ta från samtliga inblandade, vilket minskar såväl produktiviteten som kreativiteten.

Att motarbeta instinkten att förstora negativ kritik är inte lätt utan kräver aktivt handlande. Ett ganska banalt tips är såklart att försöka sakligt bemöta framförd kritik utan att göra en stor sak av det och, om det inte är nödvändigt, undvika att nämna kritiken till kollegor på arbetsplatsen. Ett annat tips är att istället aktivt försöka förstora positiv kritik från beställaren, framförallt sådana positiva kommentarer som mer sägs i förbifarten och vanligtvis går under radarn. Dessa kommentarer ska förmedlas till så många som möjligt i syfte att motverka eventuell negativ kritik.

Avslutningsvis vill jag i samma anda betona vikten av hur negativ kritik formuleras och förmedlas till en motpart. Det är såklart nödvändigt att framföra negativ kritik i syfte att försöka åstadkomma en positiv förändring, men det är endast i undantagsfall som det saknas möjlighet att även framföra något positivt. En underentreprenör som får höra att stenplattorna lagts på ett perfekt vis på fjorton garageuppfarter men tyvärr kommit lite snett på en garageuppfart är troligen mer mån om att åtgärda felet än den underentreprenör som endast får ett påpekande av själva felet.

Trots att det kan låta elementärt, vilket det också är då det anspelar på människans instinktiva beteende, bör det ändå utnyttjas. Det ligger ju troligtvis i samtligas intresse att bibehålla en god stämning på byggarbetsplatsen, då är alla knep för att åstadkomma detta tillåtna.

Björn Forsberg
Biträdande jurist
AG Advokat

En bild säger mer än tusen ord…

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.