Nyhetsrum

Juristkrönikan: Vädret kan varken entreprenör eller beställare rå på

Under fjolårets sommarvärme och torka à la Medelhavet rådde under en period bevattningsförbud i nästan en tredjedel av Sveriges 290 kommuner. Läs Elin Schedins krönika i Byggvärlden om väderpåverkan i entreprenader.

> ”Vädret kan varken entreprenör eller beställare rå på”

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?