Hoppa till huvudinnehåll
 • ”Alla har ett ansvar, #metoo”

  2017.12.22

  Läs Anna Englunds krönika i senaste Byggvärlden här.

  Läs Anna Englunds krönika i senaste Byggvärlden här.

  Minimera nyhet
 • AG biträder med avtalsarbetet gällande St. Eriks Ögonsjukhus

  2017.12.11

  Arcona/Veidekke Bygg Kommersiellt har 2017-11-30 slutit avtal med Vitartes om fortsatt samarbete avseende kv. Patienten i Hagastaden. Arbetet, som avser uppförandet av St. Eriks Ögonsjukhus, kommer i huvudsak att utföras av Arcona, ett helägt dotterbolag till Veidekke. Kontraktet har ett ordervärde på 950 MSEK. AG Advokat, med Håkan Bjerle och Anders Skägg som ansvariga delägare, har biträtt Arcona/Veidekke med förhandlingar och avtalsarbete.

  Arcona/Veidekke Bygg Kommersiellt har 2017-11-30 slutit avtal med Vitartes om fortsatt samarbete avseende kv. Patienten i Hagastaden. Arbetet, som avser uppförandet av St. Eriks Ögonsjukhus, kommer i huvudsak att utföras av Arcona, ett helägt dotterbolag till Veidekke. Kontraktet har ett ordervärde på 950 MSEK. AG Advokat, med Håkan Bjerle och Anders Skägg som ansvariga delägare, har biträtt Arcona/Veidekke med förhandlingar och avtalsarbete.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • AG biträder gällande om- och tillbyggnad av Trikåfabriken

  2017.11.28

  Arcona har av Fabege fått i uppdrag att bygga om Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Projektet sker i nära samverkan och omfattar ca 25.000 kvadratmeter om- och tillbyggnad som ska vara färdigt under våren 2019. Projektvolymen ligger på ca 350 miljoner kronor. Avtal för de båda faserna – planering/projektering respektive genomförande – har upprättats av AG Advokat med Håkan Bjerle som ansvarig delägare.

  Arcona har av Fabege fått i uppdrag att bygga om Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Projektet sker i nära samverkan och omfattar ca 25.000 kvadratmeter om- och tillbyggnad som ska vara färdigt under våren 2019. Projektvolymen ligger på ca 350 miljoner kronor. Avtal för de båda faserna – planering/projektering respektive genomförande – har upprättats av AG Advokat med Håkan Bjerle som ansvarig delägare.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Nya regler om uteslutning - förenkling eller förvirring?

  2017.11.27

  Den 23-24 november anordnades Upphandlingskonferensen av Upphandling24. Vår delägare Viktoria Edelman var där för att tala om avtalsändringar och Viktor Hård af Segerstad, biträdande jurist, var moderator för en diskussion om nya uteslutningsgrunder. Nedan finner du Viktors artikel "Nya regler om uteslutning - förenkling eller förvirring?".

  Den 23-24 november anordnades Upphandlingskonferensen av Upphandling24. Vår delägare Viktoria Edelman var där för att tala om avtalsändringar och Viktor Hård af Segerstad, biträdande jurist, var moderator för en diskussion om nya uteslutningsgrunder. Nedan finner du Viktors artikel "Nya regler om uteslutning - förenkling eller förvirring?".

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • AG Advokats uttalande om #medvilkenrätt

  2017.11.22

  Det är skakande berättelser om trakasserier som kvinnor inom advokat- och juristbranschen vittnar om i det pågående uppropet #medvilkenrätt.

  AG Advokat välkomnar uppropet. Vi arbetar i en förtroendebransch och måste föregå med gott exempel och inte acceptera någon form av kränkande behandling.

  Det är skakande berättelser om trakasserier som kvinnor inom advokat- och juristbranschen vittnar om i det pågående uppropet #medvilkenrätt.

  AG Advokat välkomnar uppropet. Vi arbetar i en förtroendebransch och måste föregå med gott exempel och inte acceptera någon form av kränkande behandling.

  AG Advokat har som mål att vara en jämställd arbetsplats och tar avstånd från all form av diskriminering och trakasserier. Vi kommer att se över våra verktyg för att säkerställa att alla rutiner är på plats för det fall uppgifter om trakasserier eller diskriminering kommer till vår kännedom. Vi tar detta på största allvar och kommer att agera och vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera sådant beteende.

  Håkan Bjerle
  Managing Partner

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Jonathan Sonning ny biträdande jurist

  2017.11.09

  Höstens inflöde av nya AG:are fortsätter. Nu i form av biträdande juristen Jonatan Sonning som kommer direkt från tinget vid Stockholm tingsrätt.

  Varmt välkommen Jonathan!

  Höstens inflöde av nya AG:are fortsätter. Nu i form av biträdande juristen Jonatan Sonning som kommer direkt från tinget vid Stockholm tingsrätt.

  Varmt välkommen Jonathan!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Expertkommentar: Tilläggsarbeten - vad skiljer byggbranschens standardavtal och konsumenttjänstlagen åt

  2017.11.09

  Tilläggsarbeten förekommer inom i stort sett alla entreprenadförhållanden. Det är en följd av att projekteringen många gånger inte är helt färdigställd och att samtliga förhållanden på byggarbetsplatsen inte kunnat förutses samt att planer ofta förändras under byggprocessen. Frågan om vad som utgör ett tilläggsarbete vid entreprenadförhållanden och hur tilläggsarbeten ska hanteras mellan parterna är således ständigt aktuell för byggbranschens aktörer, och lär så förbli.

  Läs Johan Wingmarkns och Vanja Erikssons Blendow Lexnova expertkommentar.

  Tilläggsarbeten förekommer inom i stort sett alla entreprenadförhållanden. Det är en följd av att projekteringen många gånger inte är helt färdigställd och att samtliga förhållanden på byggarbetsplatsen inte kunnat förutses samt att planer ofta förändras under byggprocessen. Frågan om vad som utgör ett tilläggsarbete vid entreprenadförhållanden och hur tilläggsarbeten ska hanteras mellan parterna är således ständigt aktuell för byggbranschens aktörer, och lär så förbli.

  Läs Johan Wingmarkns och Vanja Erikssons Blendow Lexnova expertkommentar.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Vem vill bli president?

  2017.11.09

  Läs Alicia Ahlbergs krönika i senaste Byggvärlden här.

  Läs Alicia Ahlbergs krönika i senaste Byggvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Vad är bäst, att tvista entreprenadmål i domstol eller skiljeförfarande?

  2017.10.20

  Läs Maria Fahlcrantz juristkrönika i senaste Byggvärlden här.

  Läs Maria Fahlcrantz juristkrönika i senaste Byggvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Vi söker biträdande jurist till vår hyresgrupp

  2017.10.16

  Vill du arbeta på Sveriges största nischbyrå och bli en bred specialist? Vi söker just nu ytterligare en biträdande jurist till vår grupp för kommersiell hyresrätt. Läs mer om oss och tjänsten på vår karriärsida här.

  Vill du arbeta på Sveriges största nischbyrå och bli en bred specialist? Vi söker just nu ytterligare en biträdande jurist till vår grupp för kommersiell hyresrätt. Läs mer om oss och tjänsten på vår karriärsida här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Tänk om jag vore en superhjälte"

  2017.09.17

  Lär Maria Fahlkrantz juristkrönika i senaste Byggvärlden här: http://www.byggvarlden.se/tank-om-jag-vore-en-superhjalte-115167/nyhet.html

  Lär Maria Fahlkrantz juristkrönika i senaste Byggvärlden här: http://www.byggvarlden.se/tank-om-jag-vore-en-superhjalte-115167/nyhet.html

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Såddes fröet till entreprenadjuridiken på golfbanan?"

  2017.09.05

  "Såddes fröet till entreprenadjuridiken på golfbanan?" - Läs Jaana Nilssons krönika i senaste Byggvärlden här.

  "Såddes fröet till entreprenadjuridiken på golfbanan?" - Läs Jaana Nilssons krönika i senaste Byggvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Förvärv genom Forward Funding - några reflektioner"

  2017.09.04

  "Förvärv genom Forward Funding - några reflektioner" - Läs Johan Gadds artikel i Fastighetsvärlden här.

  "Förvärv genom Forward Funding - några reflektioner" - Läs Johan Gadds artikel i Fastighetsvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Vi välkomnar fyra nya biträdande jurister

  2017.08.14
  Vi rivstartar AG-hösten genom att i dag hälsa fyra nya biträdande jurister välkomna.

  Vi rivstartar AG-hösten genom att i dag hälsa fyra nya biträdande jurister välkomna.

  De är i tur och ordning:

  Eddie Wallkvist – Entreprenad – kommer från tingsmeritering vid Södertörns tingsrätt...
  Viktoria Ahlfors – Kommersiella avtal – kommer från tingsmeritering vid Eskilstuna tingsrätt
  Alicia Svensson – Transaktion - kommer direkt från studierna vid Stockholms Universitet.
  Emil Alexanderson – Transaktion – kommer direkt från studierna vid Stockholms universitet.

  Varmt välkomna alla fyra!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Lyckad debatt i Almdedalen - Upphandling på liv och död

  2017.07.06
  AG Advokats Liselott Fröstad och Viktoria Edelman höll i går debatten ”Upphandling på liv och död” i samarbete med Upphandling 24.

  AG Advokats Liselott Fröstad och Viktoria Edelman höll i går debatten ”Upphandling på liv och död” i samarbete med Upphandling 24.

  Bland annat diskuterades det vilket ansvar det offentliga har för att skapa bra villkor vid upphandling inom riskfyllda verksamheter....

  Tack alla deltagare för och särskilt tack till panelen:

  Jeanette Saveros, VD på Arcona
  Åsa Markström, ställföreträdande inköpschef på Trafikverket
  Olof Johnson, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier
  Fredrik Sirberg, regionsekreterare regionledningen Byggnads Stockholm-Gotland
  Peter Helander, riksdagsledamot för Centerpartiet

  Ha en fortsatt bra Almedalsvecka!

  Liselott och Viktoria

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • AG biträder Lantmännen Fastigheter

  2017.07.06
  AG Advokat har biträtt Lantmännen Fastigheter som tillsammans med Hemsö bildar ett samägt bolag för att utveckla och förvalta samhällsfastigheter.

  AG Advokat har biträtt Lantmännen Fastigheter som tillsammans med Hemsö bildar ett samägt bolag för att utveckla och förvalta samhällsfastigheter.

  Parternas initiala investering i det 50/50-procentigt ägda bolaget uppgår till 540 miljoner kronor och innefattar en portfölj med fyra skol- och äldreboendefastigheter samt ett äldreboendeprojekt, alla belägna i Stockholms- och Malmöområdet. Fastigheterna kommer från Lantmännens befintliga portfölj. På fem till sju års sikt hoppas bolaget nå ett marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor.

  AG Advokats team har bestått av Johan Lindberg, Eric Ödling, Måns Derk och Niclas Tidare.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Upphandling på liv och död" - paneldebatt med AG i Almedalen

  2017.06.26
  AG Advokat kommer även i år till Almedalen, där Liselott Fröstad och Viktoria Edelman håller i debatten ”Upphandling på liv och död” i samarbete med Upphandling 24.

  AG Advokat kommer även i år till Almedalen, där Liselott Fröstad och Viktoria Edelman håller i debatten ”Upphandling på liv och död” i samarbete med Upphandling 24.

  Debatten kommer bland annat att handla om vilket ansvar det offentliga har för att skapa bra villkor vid upphandling inom riskfyllda verksamheter.

  Debattdeltagare är:

  Jeanette Saveros, VD Arcona,

  Åsa Markström, Trafikverket,

  Olof Johnson, Sveriges Byggindustrier,

  Fredrik Sirberg, Byggnads Stockholm-Gotland och 

  Peter Helander, Centerpartiet.

  Tid: Onsdag 5 juli kl. 14:00–15:00 Plats: Stallgården, Mellangatan 11

  Varmt välkomna!

  Liselott Fröstad, liselott.frostad@agadvokat.se, 070-816 04 63, Viktoria Edelman, viktoria.edelman@agadvokat.se, 070-922 95 30

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Hur mycket kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

  2017.06.26

  Läs Niclas Liftstens och Rickard Zamuhls informativa krönika i senaste Byggvärlden här.

  Läs Niclas Liftstens och Rickard Zamuhls informativa krönika i senaste Byggvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Biträdande jurist och landslagsman i rugby

  2017.06.15

  Läs artikel i senaste Fastighetssverige om vår biträdande jurist Måns Derk som vid sidan av byråkarriären spelar i svenska landslaget i rugby.

   

  Läs artikel i senaste Fastighetssverige om vår biträdande jurist Måns Derk som vid sidan av byråkarriären spelar i svenska landslaget i rugby.

   

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Alfred Pucek och Viktor Hård af Segerstad nya biträdande jurister

  2017.06.13

  I går anslöt våra senaste nytillskott i form av biträdande juristerna Alfred Pucec och Viktor Hård af Segerstad.

  Alfred har just avslutat sina studier vid Stockholms universitet och kommer företrädesvis att arbeta med hyra och allmän fastighetsrätt i vår hyresgrupp.

  Viktor kommer närmast från JP Infonet där han arbetat som upphandlingsansvarig. Viktor ska primärt arbeta med upphandlingsfrågor i vår LOU/Entreprenadgrupp.

  Varmt välkomna bägge två!

  I går anslöt våra senaste nytillskott i form av biträdande juristerna Alfred Pucec och Viktor Hård af Segerstad.

  Alfred har just avslutat sina studier vid Stockholms universitet och kommer företrädesvis att arbeta med hyra och allmän fastighetsrätt i vår hyresgrupp.

  Viktor kommer närmast från JP Infonet där han arbetat som upphandlingsansvarig. Viktor ska primärt arbeta med upphandlingsfrågor i vår LOU/Entreprenadgrupp.

  Varmt välkomna bägge två!
  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Från rymdrätt till entreprenadrätt"

  2017.06.08

  Läs Viktoria Edelmans juristkrönika i Byggvärlden här. Hur högt upp sträcker sig egentligen en fastighet?

  Läs Viktoria Edelmans juristkrönika i Byggvärlden här. Hur högt upp sträcker sig egentligen en fastighet?

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Sommarnotarier på plats

  2017.06.07

  Nu är våra tre sommarnotarier på plats, nämligen Charlie Burman, Umeå,  Lisa Malmborg, Uppsala och Jenny Gustafsson, Stockholm.

  Varmt välkomna alla tre!

  Nu är våra tre sommarnotarier på plats, nämligen Charlie Burman, Umeå,  Lisa Malmborg, Uppsala och Jenny Gustafsson, Stockholm.

  Varmt välkomna alla tre!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Josefin Clahr ny HR-ansvarig

  2017.06.01

  I dag anslöt vårt senaste nytillskott i form av HR-ansvarig Josefin Clahr. Josefin kommer direkt från Allra där hon var HR Partner.

  Varmt välkommen Josefin!

  I dag anslöt vårt senaste nytillskott i form av HR-ansvarig Josefin Clahr. Josefin kommer direkt från Allra där hon var HR Partner.

  Varmt välkommen Josefin!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Någonstans i en galaxy far, far away?"

  2017.05.31

  Läs Carolina Bergquists framåtskådande juristkrönika i Byggvärlden här.

  Läs Carolina Bergquists framåtskådande juristkrönika i Byggvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • AG Advokat biträder EQT och Tobin Properties

  2017.05.24

  Bostadsrättsföreningen Unum (EQT och Tobin Properties) har tecknat entreprenadavtal med Q-gruppen Bygg om uppförandet av en byggnad som innehåller 148 bostadsrätter i Roslags Näsby, Täby kommun.

  AG Advokat, med Håkan Bjerle som ansvarig delägare, har biträtt parterna med kontraktskrivning.

  Bostadsrättsföreningen Unum (EQT och Tobin Properties) har tecknat entreprenadavtal med Q-gruppen Bygg om uppförandet av en byggnad som innehåller 148 bostadsrätter i Roslags Näsby, Täby kommun.

  AG Advokat, med Håkan Bjerle som ansvarig delägare, har biträtt parterna med kontraktskrivning.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "M&A-försäkringar – ytterligare ett verktyg i transaktionslådan"

  2017.05.15

  Läs Johan Lindbergs expertkommentar i Fastighetsvärlden här.

  Läs Johan Lindbergs expertkommentar i Fastighetsvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • ”Högsta domstolens tolkning av entreprenadavtal”

  2017.05.12

  Isak Willborg skriver artikel i senaste numret av Juridisk Tidskrift, JT nr 4 2016/17 s. 864. Du finner även artikeln här nedan.

  Isak Willborg skriver artikel i senaste numret av Juridisk Tidskrift, JT nr 4 2016/17 s. 864. Du finner även artikeln här nedan.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Expertkommentar om entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel

  2017.05.11

  Läs Johan Wingmarks och Vanja Erikssons expertkommentar i Blendow Lexnova  om entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel.

  Läs Johan Wingmarks och Vanja Erikssons expertkommentar i Blendow Lexnova  om entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel.

  Minimera nyhet
 • AG biträder Svensk Kärnbränslehantering AB avseende slutförvaring av kärnbränsle

  2017.05.04
  Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ägs av den svenska kärnkraftsindustrin och ansvarar på dess uppdrag för slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. För att omhänderta det använda kärnbränslet planerar SKB att anlägga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett slutförvar under jord i Forsmark.

  Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ägs av den svenska kärnkraftsindustrin och ansvarar på dess uppdrag för slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. För att omhänderta det använda kärnbränslet planerar SKB att anlägga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett slutförvar under jord i Forsmark.

  Det är fråga om tekniskt komplicerade nukleära anläggningar, för närvarande under tillståndsprövning, som ska projekteras under de närmaste åren. Projekteringsarbetet är uppdelat i olika uppdrag och ska utföras av såväl svenska som utländska konsulter.

  AG Advokat – med Håkan Bjerle som ansvarig delägare – har biträtt SKB såvitt gäller arbetet med kontrakt för aktuella uppdrag.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Notariemingel den 4 maj med Elaine Ekswärd

  2017.04.25

  Vår MP Håkan Bjerle berättar om vår verksamhet och den spännande utveckling som advokatbyrån genomgått de senaste åren. Vi gästas av retorikern Elaine Eksvärd som föreläser om ”Konsten att hantera besvärliga typer snyggt”. 

  Hjärtligt välkomna notarier!

  Vår MP Håkan Bjerle berättar om vår verksamhet och den spännande utveckling som advokatbyrån genomgått de senaste åren. Vi gästas av retorikern Elaine Eksvärd som föreläser om ”Konsten att hantera besvärliga typer snyggt”. 

  Hjärtligt välkomna notarier!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Niclas Tidare ny biträdande jurist

  2017.04.24

  I tisdags anslöt vårt senaste nytillskott i form av biträdande juristen Niclas Tidare. Niclas kommer senast från avslutat ting vid Västmanlands tingsrätt och ska företrädesvis arbeta i vår transaktionsgrupp.

  Varmt välkommen Niclas!

  I tisdags anslöt vårt senaste nytillskott i form av biträdande juristen Niclas Tidare. Niclas kommer senast från avslutat ting vid Västmanlands tingsrätt och ska företrädesvis arbeta i vår transaktionsgrupp.

  Varmt välkommen Niclas!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "I domstolen finns ingen rättvisa"

  2017.04.20

  "I domstolen finns ingen rättvisa" - läs Johan Roséns krönika i senaste Byggvärlden här.

  "I domstolen finns ingen rättvisa" - läs Johan Roséns krönika i senaste Byggvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Från domstol till advokatbyrå

  2017.04.11
  Efter att ha suttit ting, tjänstgjort som hovrättsfiskal och arbetat på Skolinspektionen började Victoria Karlsson på AG Advokat i november. Här svarar hon på några korta frågor om sina intryck hittills.

  Efter att ha suttit ting, tjänstgjort som hovrättsfiskal och arbetat på Skolinspektionen började Victoria Karlsson på AG Advokat i november. Här svarar hon på några korta frågor om sina intryck hittills.

  Vad upplever du är den stora skillnaden mellan att arbeta på advokatbyrå i jämförelse med statlig förvalting/domstol?

  - På AG känner jag mig mer som en del av ett team vilket är väldigt roligt men också utvecklande och stimulerande. På domstol är man mer ensam i sitt arbete, speciellt i domarrollen.

  - Jag upplever nog även kulturen och atmosfären som mer avslappnad och kamratlig på byrån än på domstolarna.

  Har du lärt dig mer om affärsvärlden och näringslivet?

  - Ja, det tycker jag. Affärstänket är alltid närvarande på ett annat sätt än i domstol. Man utgår ju i sin rådgivning från klientens affär och måste sätta sig in i denna och i klientens verksamhet för att kunna ge bra och rätt råd. Vi arbetar ju mycket med entreprenader och det är roligt att kunna gå på stan och titta på byggprojekt som man varit involverad i, det blir väldigt konkret.

  Någon fördom kring advokatvärlden som kommit på skam?

  - Nja, det skulle möjligen vara att jag innan hade fått höra att ”på byrå går allt så snabbt och det finns ingen tid att sitta och knäcka på juridiska problem”. Så är det inte och kvaliteten är helt central även om det förstås ofta måste gå snabbt. Man skapar alltid utrymme för att hinna säkerställa kvaliteten.

  Vad gör ni vid sidan av jobbet?

  - Ett par av våra delägare har utmanat varandra på en löptävling i juni vilket lett till att många av oss andra gjort detsamma så nu pågår vadslagning och det diskuteras träningsupplägg etc. För min egen del har jag fått en träningsboost och hoppas slå min kollega Nilo.

  - Vi var även ett helt gäng som gick på på Hammarbys hemmapremiär mot Kalmar i söndags, kul.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Ny specialkurs - Entreprenadjuridik för mark- och anläggningsbranschen

  2017.03.23

  Vi har tagit fram en helt ny specialiserad kurs som tydligt och lättfattligt beskriver den särskilda juridik som styr rätten till ersättning vid mark- och anläggningsentreprenader baserade på MER Anläggning 13. Läs mer och anmäl dig här.

  Vi har tagit fram en helt ny specialiserad kurs som tydligt och lättfattligt beskriver den särskilda juridik som styr rätten till ersättning vid mark- och anläggningsentreprenader baserade på MER Anläggning 13. Läs mer och anmäl dig här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Finalisterna i Årets Byggchef 2017 presenteras

  2017.03.22

  AG sponsrar även i år Årets Byggchef och Liselott Fröstad sitter i juryn. Starka finalister - vi ser med spänning fram emot att vinnaren utses. Läs mer i Byggvärlden här.

  AG sponsrar även i år Årets Byggchef och Liselott Fröstad sitter i juryn. Starka finalister - vi ser med spänning fram emot att vinnaren utses. Läs mer i Byggvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • AG värd för nätverksträff med Anbud24

  2017.03.21

  AG står som värd för nätverksträff med Anbud24 den 19 april. Liselott Fröstad, Viktoria Edelman och Anna Englund föreläser i tre parallella seminarier kring ämnena Uteslutningsgrunder, Avbrytande av upphandling och Ändring av avtal. Läs mer och anmäl er här.

  Välkomna!

  AG står som värd för nätverksträff med Anbud24 den 19 april. Liselott Fröstad, Viktoria Edelman och Anna Englund föreläser i tre parallella seminarier kring ämnena Uteslutningsgrunder, Avbrytande av upphandling och Ändring av avtal. Läs mer och anmäl er här.

  Välkomna!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • AG på MIPIM

  2017.03.13

  I morgon tisdag flyger AG:s transaktionsspecialister Johan Gadd och Johan Lindberg till Cannes för årets MIPIM. Hör gärna av er för en tête-à-tête. Lindberg: +46 70 363 44 11, Gadd +46 70 545 15 23.

  I morgon tisdag flyger AG:s transaktionsspecialister Johan Gadd och Johan Lindberg till Cannes för årets MIPIM. Hör gärna av er för en tête-à-tête. Lindberg: +46 70 363 44 11, Gadd +46 70 545 15 23. Ni hittar dem i vilket fall på onsdagens Nordic Party som AG sponsrar.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Corruption - the best system"

  2017.03.09
  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "En ÄTA är inte alltid en ÄTA"

  2017.03.07
  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Om reklamationer och reklamationsplikt i allmänhet"

  2017.03.07

  Läs Johan Wingmarks och Vanja Erikssons expertkommentar "Om
  reklamationer och reklamationsplikt i allmänhet" inom Entreprenadrätt i Lexnova.

  Läs Johan Wingmarks och Vanja Erikssons expertkommentar "Om
  reklamationer och reklamationsplikt i allmänhet" inom Entreprenadrätt i Lexnova.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Catharina Johansson ny biträdande jurist

  2017.03.06

  I onsdags anslöt vårt senaste nytillskott i form av biträdande juristen Catharina Johansson. Catharina kommer senast från avslutat ting vid Södertörns tingsrätt och kommer företrädesvis att arbeta i vår grupp för tidiga skeden. Varmt välkommen Catharina!

  I onsdags anslöt vårt senaste nytillskott i form av biträdande juristen Catharina Johansson. Catharina kommer senast från avslutat ting vid Södertörns tingsrätt och kommer företrädesvis att arbeta i vår grupp för tidiga skeden. Varmt välkommen Catharina!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Får fastighetsägaren hyra ut del av lokalen utan tillstånd?"

  2017.02.27
  Niclas Lifsten och Rickard Zamuhl reder ut begreppen i Fastighetsvärlden.

  Niclas Lifsten och Rickard Zamuhl reder ut begreppen i Fastighetsvärlden. Läs expertkrönikan här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Entreprenörens felansvar" - frukostseminarium Lexnova360

  2017.02.27

  Johan Wingmark och Vanja Eriksson föreläser i ämnet "Entreprenörens felansvar" på Lexnova360:s frukostseminarium den 20 april. Läs mer här: https://lnkd.in/euX_TAf.

  Välkommen!

  Johan Wingmark och Vanja Eriksson föreläser i ämnet "Entreprenörens felansvar" på Lexnova360:s frukostseminarium den 20 april. Läs mer här: https://lnkd.in/euX_TAf.

  Välkommen!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Om det blir krångel kan vi ju alltid avbryta upphandlingen"

  2017.02.21

  Läs Viktoria Edelmans krönika i Byggvärlden här.

  Läs Viktoria Edelmans krönika i Byggvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Tomas Höjer ny biträdande jurist

  2017.02.17

  Inflödet av nya AG:are fortsätter oförtrutet, nu i form av biträdande jurist Tomas Höjer. Tomas tog sin examen vid Uppsala universitet och har just avslutat sin notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt. Han kommer företrädesvis att arbeta med entreprenadrätt.

  Varmt välkommen Tomas!

  Inflödet av nya AG:are fortsätter oförtrutet, nu i form av biträdande jurist Tomas Höjer. Tomas tog sin examen vid Uppsala universitet och har just avslutat sin notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt. Han kommer företrädesvis att arbeta med entreprenadrätt.

  Varmt välkommen Tomas!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Upphandling24 - Tema Juridik - Avbrytande av upphandling

  2017.02.17
  I går föreläste Liselott Fröstad i ämnet "Avbrytande av upphandling" under Upphandling24:s konferens "Tema Juridik" i Umeå. Tack alla deltagare för en intressant dag.

  I går föreläste Liselott Fröstad i ämnet "Avbrytande av upphandling" under Upphandling24:s konferens "Tema Juridik" i Umeå. Tack alla deltagare för en intressant dag.

  Den 2 mars är det Maja Rothpfeffers tur i samma ämne då konferensen hålls i Göteborg och den 9 mars kan ni höra Viktoria Edelman i Stockholm.

  Läs gärna mer och anmäl er här.

  Välkomna!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Kurs "Juridiken kring störningar i entreprenader"

  2017.02.13
  Välkommen till vår kurs "Juridiken kring störningar i entreprenader" den 3 maj.

  Välkommen till vår kurs "Juridiken kring störningar i entreprenader" den 3 maj.

  Kursen utgår från ett praktiskt perspektiv och verkliga fall. Föreläsarna Johan Rosén och Carolina Bergquist går igenom juridiken som styr de situationer som ger upphov till störningar för entreprenörer. Kursen vänder sig till platschefer, arbetsledare, projektledare och övrig ledande personal.

  Läs mer och anmäl dig här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Kurs "Nya regler inom offentlig upphandling"

  2017.02.13
  Välkommen till vår kurs "Nya regler inom offentlig upphandling" den 26 april.

  Välkommen till vår kurs "Nya regler inom offentlig upphandling" den 26 april.

  Liselott Fröstad och Anna Englund föreläser och några av nyheterna som kommer att behandlas är de mer flexibla förfaranden som föreslås med ökade möjligheter till förhandling, nya bestämmelser om uteslutning av leverantörer, nya grunder för utvärdering av anbud samt bestämmelser om ändring av ingångna kontrakt.

  Läs mer och anmäl dig här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Frukostseminarium "F/S med AG Advokat" den 3 mars

  2017.02.09
  Vanja Eriksson och Maria Fahlkrantz ger svar på några av de vanligaste frågorna de dagligdags får som entreprenadrättsjurister.

  "F/S med AG Advokat" - välkomna på frukostseminarium i entreprenadrätt den 3 mars.

  Vanja Eriksson och Maria Fahlkrantz ger svar på några av de vanligaste frågorna de dagligdags får som entreprenadrättsjurister, bland annat:

  - Är entreprenören skyldig att prissätta luckor i förfrågningsunderlaget?...
  - Innebär löpande räkning att priset även måste vara skäligt?
  - Vilka verktyg kan man ta till om beställaren inte betalar i tid?
  - Vilka frister måste man ha koll på för att inte helt förlora sin rätt till ersättning?

  Välkomna att anmäla er via länk här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • AG Advokat rådger Fabege avseende entreprenad i nya Söderstaden

  2017.02.06
  AG har biträtt Fabege med upprättandet av entreprenadavtal m.m. för att uppföra en av de första byggnaderna i den nya områden söder om Stockholm.

  AG har biträtt Fabege med upprättandet av entreprenadavtal m.m. för att uppföra en av de första byggnaderna i det nya området söder om Stockholm. Byggnaden ska innehålla 3:s nya huvudkontor och byggbolaget Zengun är entreprenör. Byggnaden omfattar 31 000 kvm, fördelat på 14 våningar, och ligger parallellt med Nynäsvägen (mitt emot Globen) i Stockholm.

  Ansvariga för AG:s team har varit delägarna Håkan Bjerle och Anders Skägg.

  Läs mer om projektet i Fastighetsnytt här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Så ska en entreprenörs rätt till utebliven vinst beräknas vid beställarens obefogade hävning"

  2017.02.01

  Läs Maria Fahlcrantz och Isak Willborgs artikel i Dagens Juridik. De utgår från ett nytt rättsfall från Hovrätten som bringar viss klarhet. Läs artikeln här.

  Läs Maria Fahlcrantz och Isak Willborgs artikel i Dagens Juridik. De utgår från ett nytt rättsfall från Hovrätten som bringar viss klarhet. Läs artikeln här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Nilo Amlashi ny assistent

  2017.01.30

  Nu är det tätt mellan nytillskotten. I dag välkomnar vi Nilo Amlashi som ny assistent. Nilo kommer närmast från Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse där hon bl.a. arbetat som projektkoordinator och assistent. Varmt välkommen till AG Nilo!

  Nu är det tätt mellan nytillskotten. I dag välkomnar vi Nilo Amlashi som ny assistent. Nilo kommer närmast från Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse där hon bl.a. arbetat som projektkoordinator och assistent. Varmt välkommen till AG Nilo!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Hanna Svensson ny biträdande jurist inom transaktion

  2017.01.27
  I onsdags började vårt senaste nytillskott i form av biträdande juristen Hanna Svensson. Hanna kommer direkt från avslutade studier vid Stockholms universitet och ska företrädesvis arbeta i vår växande transaktionsgrupp.
   
  Välkommen Hanna!
  I onsdags började vårt senaste nytillskott i form av biträdande juristen Hanna Svensson. Hanna kommer direkt från avslutade studier vid Stockholms universitet och ska företrädesvis arbeta i vår växande transaktionsgrupp.
   
  Välkommen Hanna!
  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Dom ökar flexibilitet vid villkorade affärer"

  2017.01.25

  Läs Johan Lindbergs artikel i Fastighetsvärlden här.

  Läs Johan Lindbergs artikel i Fastighetsvärlden här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Johan Gadd ny delägare på AG Advokat

  2017.01.23
  Johan Gadd gick den 1 januari in som ny delägare på AG Advokat. Johan är specialiserad på fastighetshetstransaktioner och M&A.

  Johan Gadd gick den 1 januari in som ny delägare på AG Advokat. Johan är specialiserad på fastighetshetstransaktioner och M&A.

  ”Det är fantastiskt kul att Johan valt att ansluta sig till oss på AG. Han är en mycket erfaren och skicklig advokat. Vi har på bara två år lyckats skapa en stark närvaro på transaktionsmarknaden och med en så senior rekrytering som Johan förstärks vårt team betydligt.” kommenterar Johan Lindberg, ansvarig för AGs transaktionsverksamhet.

  ”Jag är väldigt glad över att få vara en del i AGs framgångsrika satsning på transaktioner. AG har ett unikt erbjudande som ledande inom entreprenadrätt, exploateringsfrågor och hyresrätt, vilket är grundstenar i komplexa transaktioner. I dagens mycket konkurrensutsatta marknad krävs spetskompetens i alla led för framgångsrika investeringar.” kommenterar Johan Gadd.

  Johan kommer närmast från Falkenborn Advokatbyrå där han var delägare sedan byrån startades 2004. Dessförinnan arbetade han på Linklaters/Lagerlöf och Leman.  

  Kontakt:

  Johan Gadd, johan.gadd@agadvokat.se, +46 70-545 15 23
  Johan Lindberg, johan.lindberg@agadvokat.se, +46 70-363 44 11

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • "Så genomförde nischbyrån resan till att bli marknadsledande"

  2017.01.20

  Läs Legally Yours reportage om AG Advokat där vår MP Håkan Bjerle intervjuas med anledning av att vi blev utsedda till årets fastighetsrättsliga byrå 2017 här.

  Läs Legally Yours reportage om AG Advokat där vår MP Håkan Bjerle intervjuas med anledning av att vi blev utsedda till årets fastighetsrättsliga byrå 2017 här.

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Träffa AG på Juristens dag i Umeå

  2017.01.17

  Välkommen att träffa oss på Juristens dag i Umeå nu på fredag. Vi ställer upp med följande starka lineup: Fredrik Sandström, Maria Jansson och Håkan Bjerle.

  Väl mött!

  Välkommen att träffa oss på Juristens dag i Umeå nu på fredag. Vi ställer upp med följande starka lineup: Fredrik Sandström, Maria Jansson och Håkan Bjerle.

  Väl mött!

  Minimera nyhet
  Läs mer
 • Mia Lagerqvist ny biträdande jurist

  2017.01.13

  I måndags började vårt senaste nytillskott Mia Lagerqvist. Mia arbetade tidigare som biträdande jurist på Glimstedt och satt dessförinnan ting i Göteborg.

  Varmt välkommen Mia!

  I måndags började vårt senaste nytillskott Mia Lagerqvist. Mia arbetade tidigare som biträdande jurist på Glimstedt och satt dessförinnan ting i Göteborg.

  Varmt välkommen Mia!

  Minimera nyhet
  Läs mer