Nyhetsrum

Från domstol till advokatbyrå

Efter att ha suttit ting, tjänstgjort som hovrättsfiskal och arbetat på Skolinspektionen började Victoria Karlsson på AG Advokat i november. Här svarar hon på några korta frågor om sina intryck hittills.

Vad upplever du är den stora skillnaden mellan att arbeta på advokatbyrå i jämförelse med statlig förvalting/domstol?

– På AG känner jag mig mer som en del av ett team vilket är väldigt roligt men också utvecklande och stimulerande. På domstol är man mer ensam i sitt arbete, speciellt i domarrollen.

– Jag upplever nog även kulturen och atmosfären som mer avslappnad och kamratlig på byrån än på domstolarna.

Har du lärt dig mer om affärsvärlden och näringslivet?

– Ja, det tycker jag. Affärstänket är alltid närvarande på ett annat sätt än i domstol. Man utgår ju i sin rådgivning från klientens affär och måste sätta sig in i denna och i klientens verksamhet för att kunna ge bra och rätt råd. Vi arbetar ju mycket med entreprenader och det är roligt att kunna gå på stan och titta på byggprojekt som man varit involverad i, det blir väldigt konkret.

Någon fördom kring advokatvärlden som kommit på skam?

– Nja, det skulle möjligen vara att jag innan hade fått höra att ”på byrå går allt så snabbt och det finns ingen tid att sitta och knäcka på juridiska problem”. Så är det inte och kvaliteten är helt central även om det förstås ofta måste gå snabbt. Man skapar alltid utrymme för att hinna säkerställa kvaliteten.

Vad gör ni vid sidan av jobbet?

– Ett par av våra delägare har utmanat varandra på en löptävling i juni vilket lett till att många av oss andra gjort detsamma så nu pågår vadslagning och det diskuteras träningsupplägg etc. För min egen del har jag fått en träningsboost och hoppas slå min kollega Nilo.

– Vi var även ett helt gäng som gick på på Hammarbys hemmapremiär mot Kalmar i söndags, kul.

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?