Nyhetsrum

Fastighetsbranschens advokatbyrå

AG Advokat är en affärsjuridisk byrå nischad mot fastighetsbranschen och entreprenadsektorn. AG Advokats affärsidé är att genom hög grad av specialisering mot utvalda sektorer erbjuda juridisk spetskompetens med djup branschkännedom. Detta ger starka och kapabla team med direkt och relevant rådgivning. Komplexa sammanhang blir enklare att förstå. AG Advokat är landets största nischbyrå och lämnar genom sin bredd och spets i dessa segment ett unikt erbjudande. AG Advokat utsågs av Regi till Årets advokatbyrå 2019 (medelstora byråer) samt till vinnare av Stora Klientpriset.

Läs om fastighetsbranschens advokatbyrå i Advokatbladet >>

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?