Nyhetsrum

Fastighetsbranschens advokatbyrå

AG Advokat är en affärsjuridisk byrå nischad mot fastighetsbranschen och entreprenadsektorn. AG Advokats affärsidé är att genom hög grad av specialisering mot utvalda sektorer erbjuda juridisk spetskompetens med djup branschkännedom. Detta ger starka och kapabla team med direkt och relevant rådgivning. Komplexa sammanhang blir enklare att förstå. AG Advokat är landets största nischbyrå och lämnar genom sin bredd och spets i dessa segment ett unikt erbjudande. AG Advokat utsågs av Regi till Årets advokatbyrå 2019 (medelstora byråer) samt till vinnare av Stora Klientpriset.

Läs om fastighetsbranschens advokatbyrå i Advokatbladet >>

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?