Nyhetsrum

Expertkommentar: Vad gäller vid hävning av entreprenadkontrakt?

Får nya grunder för en hävning göras gällande i efterhand, kan en hävningsgrund påverkas av passivitet och hur ska värdering av utförda arbeten göras efter en hävning? Johan Wingmark och Eddie Wallkvist analyserar ett färskt avgörande – där domstolen sätter ner foten i ett antal intressanta frågor.

Läs expertkommentaren hos Blendow Lexnova >>