Nyhetsrum

Expertkommentar: Underrättelseskyldighet i kommersiella entreprenader

Vad innebär, i praktiken, den underrättelseskyldighet som beställare och entreprenörer i kommersiella entreprenader har gentemot varandra, och vilka blir konsekvenserna om part bryter mot denna del av samverkans- och samordningsreglerna? Vilken betydelse har det om ABT 04/AB 06 inte gäller mellan parterna? Johan Wingmark och Naalamiley Gångare Grede ger sin analys mot bakgrund av ett avgörande från Högsta domstolen i denna expertkommentar för Blendow Lexnova.

Läs expertkommentaren på Blendow Lexnova >>