Nyhetsrum

Expertkommentar: Svåra frågor om byggentreprenader i anläggningssektorn

Offentliga upphandlingar av byggentreprenader med anläggningsarbeten är komplicerade och omfattar ofta såväl standardavtal som särskilda mät- och ersättningsregler. Vilken betydelse har det då att överprövningsmålen inte avgörs av allmänna domstolar – som är vana vid entreprenadtvister, utan av förvaltningsdomstolarna?

I denna Lexnova Expertkommentar ger Partnern Viktoria Edelman sin analys mot bakgrund av förvaltningsrättspraxis, där det bland annat prövats vilka regler som ska ha företräde – kompletthetskravet i MER eller kompletteringsregeln och rangordningsregeln i AB 04.

Till expertkommentaren >>