Nyhetsrum

Expertkommentar: Preskriptionstid vid en entreprenad som inte slutbesiktigats

Ibland kan det vara lockande för parterna i en entreprenad att ”hoppa över” en tidskrävande och kostsam slutbesiktning. Men vilka konsekvenser kan detta resultera i för beställare och entreprenör – och vad kan man göra för att minimera riskerna när man är överens om att besiktning är onödig? Johan Wingmark och Isak Willborg diskuterar i Blendow Lexnovas expertkommentar.

> Läs