Nyhetsrum

Expertkommentar: När anses ett fel ha sin grund i entreprenörens vårdslöshet?

Vilka aktsamhetskrav kan ställas på entreprenören och vad krävs för att denne ska anses ha agerat vårdslöst? Kan entreprenören hållas ansvarig för fel som framträder efter garantitidens utgång, men under ansvarstiden, trots att denne handlat i enlighet med normer och sedvänjor – och kan frågan om vårdslöshet separeras från den om fackmässighet? Det är några av de frågor som Johan Wingmark och Kasper Johansson utreder och analyserar i denna expertkommentar för Blendow Lexnova, med utgångspunkt i ett klassiskt rättsfall som ger vissa svar, men samtidigt ger upphov till än fler frågor.

Läs expertkommentaren >>