Nyhetsrum

Ritningar

Expertkommentar: Golvpriser – fel sätt att stävja strategisk anbudsgivning

Ett av 2018 års mest uppmärksammade avgöranden på upphandlingsområdet anger att golvpriser strider mot likabehandlingsprincipen. Domen väckte frågor om upphandlande myndigheters möjligheter att begränsa anbudsgivarnas prissättning i kvalificerings- respektive utvärderingsfas. Viktoria Edelman och Viktor Hård af Segerstad redogör i denna expertkommentar från Blendow Lexnova för klargörande kammarrättspraxis, och beskriver alternativa metoder för att motverka osund anbudsgivning.

> Läs