Nyhetsrum

Expertkommentar: Entreprenörens skadeståndsansvar vid försening när vite inte avtalats

Trots att förseningar kan medföra stora ekonomiska och praktiska konsekvenser är det inte ovanligt att entreprenader inte färdigställs i tid. Enligt AB 04/ABT 06 har beställaren rätt till vite vid försening. För att beställaren ska erhålla vite krävs dock att parterna avtalat om vilket vite som ska utgå. Vad händer om parterna inte avtalat om vite – har då entreprenören ett obegränsat skadeståndsansvar?

I denna expertkommentar ger Johan Wingmark och Kasper Johansson sin analys mot bakgrund av den tolkningsmetod för entreprenadavtal som HD utvecklat genom sin praxis.

Läs expertkommentaren hos Blendow Lexnova >>