Nyhetsrum

Expertkommentar: Enstegstätade fasader – än en gång däran

År 2015 meddelade Högsta domstolen två domar – de så kallade Myresjöhus-målen, NJA 2015 s. 110 och NJA 2015 s. 1040 – som behandlar en entreprenörs ansvar för att ha uppfört småhus med
enstegstätad putsfasad. Båda avgörandena har blivit flitigt diskuterade i entreprenadbranschen. Att en byggnad har en enstegstätad putsfasad innebär att putsen har lagts direkt på isoleringen, som i sin tur sitter utanpå gipsskivor monterade på en träregelstomme. Det finns inte någon luftspalt/dräneringsspalt bakom det yttre skiktet, vilket förekommer vid tvåstegstätade fasader. Byggmetoden var under 1990-talet fram till år 2007 vanligt förekommande, men det har på senare tid konstaterats att konstruktionen innebär en ökad risk för fukt- och mögelskador.

Läs Johan Wingmarkns och Vanja Erikssons Blendow Lexnova expertkommentar.

En bild säger mer än tusen ord…

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.