Nyhetsrum

Expertkommentar: Enstegstätade fasader – än en gång däran

År 2015 meddelade Högsta domstolen två domar – de så kallade Myresjöhus-målen, NJA 2015 s. 110 och NJA 2015 s. 1040 – som behandlar en entreprenörs ansvar för att ha uppfört småhus med
enstegstätad putsfasad. Båda avgörandena har blivit flitigt diskuterade i entreprenadbranschen. Att en byggnad har en enstegstätad putsfasad innebär att putsen har lagts direkt på isoleringen, som i sin tur sitter utanpå gipsskivor monterade på en träregelstomme. Det finns inte någon luftspalt/dräneringsspalt bakom det yttre skiktet, vilket förekommer vid tvåstegstätade fasader. Byggmetoden var under 1990-talet fram till år 2007 vanligt förekommande, men det har på senare tid konstaterats att konstruktionen innebär en ökad risk för fukt- och mögelskador.

Läs Johan Wingmarkns och Vanja Erikssons Blendow Lexnova expertkommentar.

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?