Nyhetsrum

Expertartikeln: Hållbara transaktioner

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och det stora flertalet av fastigheterna är inte energieffektiva. Vid nyproduktion är miljöfrågorna centrala. Hållbara investeringar är numera nyckelord för många investerare och kommer att bli alltmer avgörande för framtida investeringsbeslut. Hållbarhetsfrågorna måste därför framöver få en ökad betydelse även inom ramen för transaktionsprocessen.

I denna Fastighetsvärlden Expert skriver advokaten Johan Gadd om hållbara transaktioner. 

Läs artikeln på Fastighetsvärlden.se >>

Så får företag hjälp att investera hållbart

Med taxonomiförordningen ska EU göra det lättare att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Här beskriver advokaten Anders Malm den nya och aktuella EU-förordningen – och vad företagen måste tänka på.