Nyhetsrum

Att häva avtalet skulle aldrig komma på fråga

Krönika skriven av biträdande juristen Jenny Pilwind, först publicerad i Byggvärlden.


Klockan är fyra på morgonen och jag har varit vaken den senaste timmen och sjungit samma vaggvisa om och om igen för att få min dotter att somna om. Det är inte första natten det händer, utan snarare femtioelfte natten i rad, och det är inte heller den sista. Då är det lätt att tankarna skenar i väg. Det är enligt min uppfattning inte orimligt att där och då fundera över om det är möjligt att häva avtalet som förälder? Låt oss spinna vidare på detta. Såsom yrkesskadad entreprenadjurist väljer jag att tillämpa standardavtalen (AB 04 och ABT 06) för att besvara frågan.

Först ut gäller att klarlägga partsställningen. Vem är min motpart? Rimligen får min dotter anses vara beställare och jag entreprenör i uppdrag att utföra föräldraskapet. Även om det går att ifrågasätta detta mot bakgrund av att min dotter knappast bad om att få bli till, så är rollerna tydliga – jag ska utföra föräldraskapet åt min dotter. Vad gäller min sambo får han anses vara sidoentreprenör i sammanhanget. Vi utför båda föräldraskapet åt vår dotter inom ramen för samma arbetsområde (främst hemmet). Då är det utrett. Jag ska alltså häva avtalet med min dotter.

På vilken hävningsgrund är nästa fråga? Det finns ingen punkt i AB 04/ABT 06 kap 8 § 2 som är tillämplig på aktuell situation och av uppenbara skäl har heller inte jag och min dotter i samband med avtalets ingående (vi ska inte närmare gå in på när detta ska antas ha skett) diskuterat hävningsgrunder. Listan i standardavtalens bestämmelse är dock inte uttömmande, det vill säga även andra omständigheter kan ligga till grund för hävning. Bra. Emellertid krävs enligt allmänna avtalsrättsliga principer att den omständigheten som hävningen grundar sig på utgör ett väsentligt avtalsbrott. Frågan är alltså om min dotters nattliga vakna tillstånd som resulterar i min brist på sömn utgör ett väsentligt avtalsbrott?

Sett till uppdraget i stort är det nog tveksamt. Uppdraget är livslångt och bristen på sömn orsakad av min dotter är begränsad i förhållande till resten av uppdraget (läs föräldraskapet). Förhoppningsvis. Dessutom är, också av uppenbara skäl, min dotter inte medveten om att sömn är väsentligt för mamma. Detta faktum talar emot hävningsrätten då det har betydelse huruvida motparten har insikt i att den omständighet som motparten grundar sin hävning på, är av väsentlig betydelse för nyssnämnda (det s.k. synbarhetsrekvisitet). Nej, jag landar i slutsatsen att det blir svårt att häva avtalet.

Kan jag göra gällande ÄTA och begära ersättning för tillkommande arbete? Visserligen har jag i mitt anbud (som kan vi kalla det) för uppdraget räknat med viss brist på sömn, men inte till den grad som nu visar sig. Enligt AB 04 kap 1 § 7 ska jag ha skaffat kännedom om förhållanden som har betydelse för arbetets utförande genom besök på platsen. Svårtillämpat. Enligt ABT 06 kap 1 § 7 ska jag i skälig omfattning skaffa kännedom om förhållanden som har betydelse för mitt anbud. Det har jag verkligen gjort. Föräldraskapets innebörd har jag diskuterat många gånger med vänner och bekanta, långt innan anbudsgivande. Check på den!

Enligt AB 04/ABT 06 kap 6 § 9 ska ÄTA-ersättning, vid avsaknad av avtalad á-prislista, prissatt mängdförteckning eller annan avtalad debiteringsnorm, utgå enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att jag måste uppvisa underlag för mina självkostnader. Detaljnivån på underlaget är inte skrivet i sten men i ljuset av Svea hovrätts dom den 10 mars 2016 i mål nr T 10408-147 (s.k. ”Nybropalatsdomen”) ska det i alla fall vara möjligt att utifrån underlaget granska riktigheten av entreprenörens fakturor (vi ponerar att jag upprättar faktura för ÄTA-arbetet). Det är alltså kort sagt uppförsbacke vad gäller föregående nätter där jag helt missat att föra dokumentation. Men bättre sent än aldrig!

En intressant fråga i sammanhanget är vad för typ av ersättning som ska utges? Min dotter har inga pengar att betala med, och att min dotter ska betala mig för att vara hennes förälder är väl inte etiskt försvarbart? Rimligen får det bli pussar och kramar. Mitt krav är således följande. Jag begär ersättning i form av pussar och kramar på grund av tillkommande arbete i form av sömnlösa nätter som orsakats av omständighet hänförlig till min dotter aka beställaren. Detta för jag fram muntligen där och då. Det är inget krav på skriftlig underrättelse enligt AB 04/ABT 06.

När dottern äntligen somnar om, gör jag detsamma. Nästa morgon vaknar jag till hennes glada tillrop och vackra leende, och nattens funderingar är som bortblåsta. Att häva avtalet med min dotter skulle aldrig komma på fråga.

En bild säger mer än tusen ord…

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.