Nyhetsrum

Är det hyra?

Hyra är den vanligaste nyttjanderättsformen. I vissa situationer kan det dock vara svårt att avgöra om hyra är vad som faktiskt föreligger. Det är inte ovanligt att de olika nyttjanderättsformerna förväxlas, vilket riskerar få negativa konsekvenser för avtalsparterna då rättsreglerna skiljer sig åt i flera avseenden.

Läs artikeln i World in Property >>

En bild säger mer än tusen ord…

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.