Nyhetsrum

Är det hyra?

Hyra är den vanligaste nyttjanderättsformen. I vissa situationer kan det dock vara svårt att avgöra om hyra är vad som faktiskt föreligger. Det är inte ovanligt att de olika nyttjanderättsformerna förväxlas, vilket riskerar få negativa konsekvenser för avtalsparterna då rättsreglerna skiljer sig åt i flera avseenden.

Läs artikeln i World in Property >>