Nyhetsrum

Pennor, konstverk

AG biträder Svensk Kärnbränslehantering AB avseende slutförvaring av kärnbränsle

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ägs av den svenska kärnkraftsindustrin och ansvarar på dess uppdrag för slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. För att omhänderta det använda kärnbränslet planerar SKB att anlägga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett slutförvar under jord i Forsmark.

Det är fråga om tekniskt komplicerade nukleära anläggningar, för närvarande under tillståndsprövning, som ska projekteras under de närmaste åren. Projekteringsarbetet är uppdelat i olika uppdrag och ska utföras av såväl svenska som utländska konsulter.

AG Advokat – med Håkan Bjerle som ansvarig delägare – har biträtt SKB såvitt gäller arbetet med kontrakt för aktuella uppdrag.

AG Advokat är legala rådgivare till Racehall som bygger Sveriges största inomhusgokartbana.

Från och med hösten 2024 öppnar Sveriges särklass största inhomhusgokartbana i Botkyrka. Gokartbanan blir cirka 7 500 m² stor, 1000 meter lång och rymmer över 30 gokartbilar samtidigt. AG Advokat, med team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo, har varit Racehalls legala rådgivare i projektet och hjälpt till med upprättandet av ett totalentreprenadavtal med RO-gruppen för anläggningens uppförande.