Nyhetsrum

Pennor, konstverk

AG biträder gällande om- och tillbyggnad av Trikåfabriken

Arcona har av Fabege fått i uppdrag att bygga om Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Projektet sker i nära samverkan och omfattar ca 25.000 kvadratmeter om- och tillbyggnad som ska vara färdigt under våren 2019. Projektvolymen ligger på ca 350 miljoner kronor. Avtal för de båda faserna – planering/projektering respektive genomförande – har upprättats av AG Advokat med Håkan Bjerle som ansvarig delägare.

AG Advokat är legala rådgivare till Racehall som bygger Sveriges största inomhusgokartbana.

Från och med hösten 2024 öppnar Sveriges särklass största inhomhusgokartbana i Botkyrka. Gokartbanan blir cirka 7 500 m² stor, 1000 meter lång och rymmer över 30 gokartbilar samtidigt. AG Advokat, med team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo, har varit Racehalls legala rådgivare i projektet och hjälpt till med upprättandet av ett totalentreprenadavtal med RO-gruppen för anläggningens uppförande.