Nyhetsrum

Pennor, konstverk

AG biträder gällande om- och tillbyggnad av Trikåfabriken

Arcona har av Fabege fått i uppdrag att bygga om Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Projektet sker i nära samverkan och omfattar ca 25.000 kvadratmeter om- och tillbyggnad som ska vara färdigt under våren 2019. Projektvolymen ligger på ca 350 miljoner kronor. Avtal för de båda faserna – planering/projektering respektive genomförande – har upprättats av AG Advokat med Håkan Bjerle som ansvarig delägare.