Nyhetsrum

Pennor, konstverk

AG bistår AMF med hyresjuridiken i Urban Escape projektet

Projektet ska skapa ett nytt stadsrum och omfattar 5 hus, 4 gator och 2 torg runt Gallerian i centrala Stockholm. Totala ytan kommer bli 130 000 m² indelad i cirka 63 000 m² för moderna och flexibla kontor, 29 000 m² för hotell och konferens, 39 000 m² handel och restaurang och 1 100 m² bostäder.

Primärt ansvariga på Andersson Gustafsson är advokaterna Niclas Lifsten och Mahsa Pakferat.

Andersson Gustafsson rådger sedan 2014 AMF Fastigheter i hyresjuridiska frågor rörande dess handelsetableringar som förutom Gallerian även omfattar galleriorna Mood, Ringen, Västermalmsgallerian och Fältöversten.

Läs mer om projektet på http://urbanescape.se/