Nyhetsrum

AG Advokats kvinnliga nätverk blickar framåt

AG Advokats kvinnliga nätverk är ett relativt nystartat nätverk med höga ambitioner. Under året har nätverket arrangerat tre träffar som riktat sig till olika grupper och branscher som AG Advokat möter och verkar i – fastighets- och byggbranschen, andra advokater på byrå inom fastighets- och entreprenadjuridik inklusive tvistelösning samt juriststudenter.

Anna Almroth, advokat på AG och medgrundare i nätverket, berättar att nätverkets uppkomst var resultatet av diskussioner och tankar som fanns bland flera kvinnliga biträdande jurister på AG.

”Efter de diskussioner som uppstod i samband med #MeToo kring ojämlikhet i flera olika branscher ville vi göra något konkret för kvinnor som verkar inom våra branscher – juridik och fastighetsbranschen – eftersom att de båda traditionellt sett har varit mansdominerade. Vi kom fram till att ett enkelt och trevligt sätt att stärka kvinnors position är att starta ett nätverk där både kontakter och erfarenheter kan utbytas. AG:s ledning var direkt mycket positiva till idén och vi körde igång!”

Med betoning på – konkret

Det kunde inte bli mer konkret än under årets sista nätverksträff som arrangerades i november. Under kvällen stod stand-up komikern Shanthi Rydwall-Menon för underhållningen med efterföljande mingel för advokater och biträdande jurister. Nätverket ställde fram en ringklocka (a.k.a. ”pinglan”) som deltagarna uppmanades att pingla i när möten mellan deltagarna bokats in, kontaktuppgifter utbytts eller när någon fått ett bra karriärtips eller råd.

Jaana Nilsson, advokat på AG, delar med sig av hur tankarna gick inför nätverksträffen.

”Vi ville att resultatet av träffen direkt skulle bli synligt och att det redan under minglet genom pinglandet skulle höras att nätverket konkret ledde vidare till nya kontaktytor mellan deltagarna och utbyte av erfarenheter. Vi såg också pinglan som ett sätt att skapa positiv stämning och ett tillfälle att våga ta plats/gå utanför boxen under eventet.”

Stort intresse från branschkollegorna

Samtliga AG:s cirka 30 kvinnliga jurister är naturligtvis med i nätverket. I samband med att nätverket startades upp slogs grundarna av det stora intresset som fanns för ett forum som detta även utanför byrån – under novemberträffen anmälde sig över 55 deltagare från olika Stockholmsbyråer.

”Jag blev förvånad över att efterfrågan varit så stor bland främst andra juristkollegor och andra kvinnliga kollegor inom juristbranschen. Det verkar som att kvinnliga nätverk behövs och efterfrågas i högre utsträckning,” säger Anna Almroth.

Nätverket blickar framåt

Under 2020 fortsätter nätverkets arbete: ”Vi kommer att fortsätta lyfta frågor som är relevanta för kvinnor och som leder till intressanta diskussioner och tankar att ta med sig i våra yrkesroller,” säger Anna.

Till varje träff bjuder nätverket in en extern gäst som föreläser eller på annat sätt belyser frågor som är intressanta för kvinnor som är verksamma inom  AG:s bransch och generellt. Under 2019 har nätverket utöver Shanthi Rydwall-Menon bjudit in fotbollsdomaren Sara Persson och ledarskapsexperten Ulrika Sedell.

”Sara Persson berättade om hur det är att vara kvinna och domare i en mycket mer traditionell och mansdominerad bransch än den vi verkar i. Jag imponerades av hennes otroliga kämparanda och förmåga att inte ge upp sina mål även vid ganska stora motgångar och ojämlikheter,” berättar Anna.

Vilka talare bjuder nätverket in nästa år?

”Det är för tidigt att säga… men den som är intresserad får gärna registrera sig till nätverkets kontaktlista för att hålla kontakten och ta emot en inbjudan!” svarar Anna.

> Kontaktlistan

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?