Nyhetsrum

AG Advokat stöttar pro bono projekt som bekämpar spridningen av COVID-19

AG Advokat är en stolt pro bono partner till techbolaget Ombori som lanserar en kösystemapp för att bekämpa spridningen av COVID-19. 

Livsmedelsaffärer, apotek och andra butiker runt om i världen måste hålla sin verksamhet öppen trots den pågående pandemin. Att minska risken för infektion både i butiker och i köer utanför butiker genom social distansering är en prioritet. Ombori lanserar därför Ombori Grid Queues, som utvecklats i samarbete med Microsoft.

Queues är en app som med hjälp av ett virtuellt kösystem gör det möjligt för butiker att styra antalet personer i butiken och minska antalet personer som står i kö. Användare erbjuds just nu en kostnadsfri licens till Queues och Microsoft Azure för att underlätta för företag under ekonomisk press.

AG Advokat har stöttat Ombori med att anpassa användarvillkoren till pro bono-varianten av appen, för att maximera det stöd som Queues kan ge samhället i stort.

”Vi tycker givetvis att detta är ett mycket bra initiativ från Ombori. Att kunna bidra med vår kompetens på pro bono basis är helt rätt i dessa tider. Digitala verktyg som detta kommer att vara till stor nytta för att öka social distansering i butikerna,” säger Michael Nevinson, biträdande jurist på AG Advokat, som tillsammans med Christian Hybbinette, partner på AG Advokat, har deltagit i projektet.

> Läs mer om projektet

Ny Managing Partner på AG Advokat

Idag fredagen den 16 februari blir Johan Wingmark AG Advokats nya Managing Partner. Johan Wingmark har varit på AG Advokat sedan 2007 och inträdde som partner 2013. Johan Wingmark tar över efter Johan Rosén som har varit MP sedan 2021. Johan Rosén kommer att fortsätta rollen som partner inom entreprenad.