Nyhetsrum

AG Advokat biträder Stadsrum Fastigheter vid förvärv av fastighet i centrala Uppsala

Stadsrum Fastigheter förvärvar fastigheten Kvarngärdet 25:3 i Uppsala. Fastigheten är belägen i korsningen S:t Persgatan och Storgatan i centrala Uppsala. Lokalerna utgörs av kontor, service och restauranger, med en uthyrbar area på drygt 3 800 kvm.

AG Advokat har biträtt Stadsrum Fastigheter i förvärvet. I AG Advokats team ingick partnern Johan Gadd och biträdande juristerna Alexander Göthlund Issjö och Cebrina Carlsson.

Läs mer på fastighetsvärlden.se >>