Nyhetsrum

AG Advokat biträder säljarna när Vestum förvärvar KvalitetsMark

AG Advokat har biträtt Kvalitetsbyggsgruppen och Aktiebolaget Astr-Ro vid försäljningen av Kvalitetsmark R AB till Vestum AB (publ). KvalitetsMark är ett specialistbolag inom mark- och betongentreprenader som även erbjuder tjänster inom grundförstärkning, sprängning, rörtryckning, rörläggning och finplanering. Under räkenskapsåret 2021 genererade KvalitetsMark en omsättning om 168,5 MSEK med en EBITDA om 16,0 MSEK. Viss del av köpeskillingen i transaktionen betalas med aktier i Vestum. Kvalitetsbyggsgruppen är en byggkoncern med cirka 80 anställda som erbjuder merparten av byggrelaterade tjänster till såväl företag som privatpersoner.

AG Advokats team har bestått av delägarna Johan Lindberg och Eric Ödling, samt biträdande juristerna Hanna Svensson och Mattias Olsson.