Nyhetsrum

AG Advokat biträder säljarna när Vestum förvärvar KvalitetsMark

AG Advokat har biträtt Kvalitetsbyggsgruppen och Aktiebolaget Astr-Ro vid försäljningen av Kvalitetsmark R AB till Vestum AB (publ). KvalitetsMark är ett specialistbolag inom mark- och betongentreprenader som även erbjuder tjänster inom grundförstärkning, sprängning, rörtryckning, rörläggning och finplanering. Under räkenskapsåret 2021 genererade KvalitetsMark en omsättning om 168,5 MSEK med en EBITDA om 16,0 MSEK. Viss del av köpeskillingen i transaktionen betalas med aktier i Vestum. Kvalitetsbyggsgruppen är en byggkoncern med cirka 80 anställda som erbjuder merparten av byggrelaterade tjänster till såväl företag som privatpersoner.

AG Advokats team har bestått av delägarna Johan Lindberg och Eric Ödling, samt biträdande juristerna Hanna Svensson och Mattias Olsson.

AG Advokat är legala rådgivare till Racehall som bygger Sveriges största inomhusgokartbana.

Från och med hösten 2024 öppnar Sveriges särklass största inhomhusgokartbana i Botkyrka. Gokartbanan blir cirka 7 500 m² stor, 1000 meter lång och rymmer över 30 gokartbilar samtidigt. AG Advokat, med team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo, har varit Racehalls legala rådgivare i projektet och hjälpt till med upprättandet av ett totalentreprenadavtal med RO-gruppen för anläggningens uppförande.