Nyhetsrum

AG Advokat biträder säljarna när Rebellion Capital förvärvar ABTOT Mark och Anläggning

AG Advokat har biträtt säljarna vid försäljningen av ABTOT Mark och Anläggning till Rebellion Capital. ABTOT är ett specialistbolag inom mark- och anläggningsentreprenader och erbjuder flertalet mark- och anläggningstjänster till både privata och offentliga kunder i Storstockholm, såsom fin- och grovplanering, skötsel och anläggning av parker, lekplatser och gårdar.

AG Advokats team har bestått av delägarna Johan Lindberg och Eric Ödling och biträdande juristerna Filippa Toll och Mattias Olsson.