Nyhetsrum

AG Advokat biträder Pembroke när nya Hästen 21 går in i nästa fas

Hästen 21 ligger mitt i centrala Stockholm, vid korsningen av Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Vid färdigställandet kommer fastigheten att innehålla arbetsplatser, bostäder och butiker.

AG Advokat har biträtt Pembroke med upprättande av entreprenadavtal avseende projektering och utförande av nya Hästen 21. AG Advokats team har bestått av Anders Skägg och Rosanna Watkinson.

Läs mer >>

Bild: Pembroke